Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej,
Warszawa, dnia 22 marca 2019 r.

Pobierz oświadczenie w pdf

Prof. dr hab.n. med. Jan Kotarski
Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Odnosząc się do publikacji jakie ukazują się ostatnio w mediach oraz w oparciu o testy urządzenia Braster PRO przeprowadzone przez członków Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej i dostępne publikacje, potwierdzamy opinię opracowaną przez nasze Towarzystwo w 2018 roku odnośnie możliwości wykorzystania systemu Braster PRO jako uzupełnienie w diagnostyce patologii piersi.

Nowotwory stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce i na świecie. Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów w 2015 roku 23,6% kobiet zmarło z powodu choroby nowotworowej. W przypadku 14,1% przyczyną zgonu kobiet był nowotwór piersi.

Dzięki wprowadzaniu nowych terapii spada śmiertelność, jednak nieustannie wzrasta zachorowalność. By móc zapewnić jak najlepszą skuteczność i korzyść z dostępu do najnowszych metod leczenia konieczne jest zapewnienie możliwie najszerszego dostępu do skutecznej profilaktyki wtórnej.

W świetle powyższych danych, jako lekarze ginekolodzy onkolodzy, stajemy przed pytaniem, jak zapewnić naszym pacjentkom szybką i skuteczną profilaktykę wtórną raka piersi.

W procesie wczesnego wykrywania raka piersi istotnym elementem profilaktyki, pomimo niskiej czułości (21–41%, w zależności od wieku pacjentki), jest samobadanie. Niestety wiele pacjentek nie przeprowadza samobadania piersi, ponieważ nie wie w jaki sposób to robić. Najwyższą skuteczność w wykrywaniu raka piersi we wczesnym stadium, sięgającą blisko 90%, moglibyśmy uzyskać łącząc samobadanie piersi z wykonywaniem badań radiologicznych, przy czym pamiętać trzeba , że największą czułość wykazuje obrazowanie rezonansem magnetycznym. Niestety koszty badań obrazowych i ich ograniczona dostępność skłaniają do poszukiwania innych metod o łatwym dostępie i niskich kosztach, pozwalających na wskazanie kobiet wymagających specjalistycznej diagnostyki. Szczególne znaczenie może mieć to u młodych, kobiet zdrowych, dla których brak jest badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi. Również w tej grupie kobiet referencyjne dla kobiet starszych badanie mammograficzne ma swoją ograniczoną czułość.

Metodą mogącą spełnić powyższe wymagania może okazać się urządzenie medyczne Braster Pro wykrywające zmiany termiczne, różnicując w ten sposób tkankę zdrową od chorej, w tym nowotworową. Badanie piersi tym narzędziem może okazać się pomocne w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza ginekologa przed standardowymi procedurami diagnostycznymi (USG piersi, mammografia). Odpowiedź na to powinny przynieść wyniki wieloośrodkowego badania przeprowadzonego w ramach projektu INNOMED, których publikacji spodziewamy się w najbliższych tygodniach.

Oceniając aplikację Systemu Braster Pro u kobiet pozornie zdrowych, większość badających, członków PTGO, uznała że wynik badania termograficznego uwzględniłaby w procesie diagnostycznym raka piersi i chciałaby wykonywać badanie Systemem Braster Pro w swoim gabinecie. Jednocześnie, na podstawie wyników dotychczas przeprowadzonych testów klinicznych badający uważają za użyteczne połączenie badania Systemem Braster Pro z badaniem USG u kobiet poniżej 50 r. ż. (nieobjętych programem skryningowym), tak aby przede wszystkim zmniejszać odsetek wyników fałszywie dodatnich u tych kobiet, które w konsekwencji narażają je na niepotrzebne dodatkowe interwencje.

Badanie to może, zdaniem badaczy, być uzupełnieniem badania podstawowego oraz USG piersi w gabinecie ginekologa.

Autorzy opinii podkreślają, że konieczne jest zapoznanie się z wynikami wieoośrodkowego badania oceniającego czułość i specyficzność termografii kontaktowej w wykrywaniu raka piersi. Ponieważ badanie zakończyło się z końcem ubiegłego roku, wyników tych należy się spodziewać już wkrótce. Dotychczasowe wyniki przeprowadzonych testów klinicznych były zachęcające i uzasadniały podjęcie takich badań.

Zgodnie z naszą wiedzą najskuteczniejszą metodą przesiewową w wykrywaniu nowotworów złośliwych piersi pozostaje mammografia, a USG piersi stanowi metodę uzupełniającą i weryfikującą nieprawidłowe wyniki tej pierwszej metody. Niemniej, nie zmienia to faktu, że rola mammografii, zwłaszcza wśród kobiet młodych, wśród których częstość raka piersi sukcesywnie rośnie budzi wciąż wiele emocji i kontrowersji. Stąd, najnowsze technologie, oparte o nowoczesne systemy rejestracji termowizyjnej, których podstawy technologiczne są zupełnie inne niż wprowadzona 30 lat temu termografia zdalna (w podczerwoni), możemy wyrazić nadzieję, że wykorzystanie Braster Pro jako uzupełnienie standardowych metod diagnostycznych raka piersi ma szansę poprawić wczesną wykrywalność tego nowotworu.

www.ptgo.pl/stanowisko-towarzystwa-w-sprawie-mozliwosci-wykorzystania-braster-pro-jako-uzupelnienie-w-diagnostyce-patologii-piersi

1 dzień 5 dni 1 miesiąc Okres od: do: Wolumen Kurs pl

Raty PayU to możliwość zapłacenia za zakupy w ratach (od 3 do nawet 36)

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień plików cookie w Twojej przeglądarce oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies