Z KAŻDYM DOTYKIEM

zmieniamy świat na lepsze

NASZA MISJA i wartości


Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie zdrowszego świata. Chcemy to osiągnąć, zapewniając każdej kobiecie na świecie możliwość wykonania w domowym zaciszu samodzielnego, nieinwazyjnego, niedrogiego i wiarygodnego badania piersi.

BRASTER walczy o przyszłość, w której wszystkie kobiety będą miały możliwość wykrycia nowotworu na wczesnym etapie. Wierzymy, że systematyczna domowa diagnostyka jest kluczem do zdrowego i długiego życia.

O nas

Spółka została utworzona w 2008 roku przez grupę polskich naukowców, którzy opracowali przełomowy sposób zastosowania ciekłych kryształów w diagnostyce raka, a także stworzyli unikalne w skali świata urządzenie do domowego badania piersi – BRASTER.

Skupiamy się na tworzeniu rozwiązań płynnie wpisujących się w życie nowoczesnych kobiet. Oddajemy w ich ręce rewolucyjne urządzenie BRASTER przeznaczone do badania piersi w domowym zaciszu. Pozwoli ono na wczesne wykrycie nowotworu piersi, co daje możliwość jego całkowitego wyleczenia.

Współpracujemy z wiodącymi krajowymi ośrodkami naukowymi. Wykorzystujemy ich doświadczenia w dziedzinie studiów nad strukturą i działaniem ciekłych kryształów, które znajdują zastosowanie w urządzeniu BRASTER.

Działalność spółki BRASTER S.A., a także jej podążanie za innowacyjnością doczekały się wielu wyróżnień. Naszą pracę nagrodzono Złotym Laurem Innowacyjności Naczelnej Orga- nizacji Technicznej i tytułem Rynkowego Lidera Innowacyjności Dziennika Gazety Prawnej. Spółka otrzymała także wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości organizowanym przez PARP.

Historia


Spółka została powołana do życia w 2008 roku. Jednak prace nad urządzeniem BRASTER rozpoczęły się już w 2007 roku. Prowadził je zespół naukowy pod przewodnictwem dr inż. Henryka Jaremka oraz dr Jacka Stępnia. Opracowanie i wdrożenie urządzenia BRASTER było możliwe dzięki współpracy z naukowcami z Wojskowej Akademii Technicznej – profesorami Krzysztofem Czupryńskim i Stanisławem Kłosowiczem, a także z Wojskowego Instytutu Medycznego – profesorami Januszem Stanowskim i Romą Bogusławską-Walecką.

Kluczowe wydarzenia z historii Spółki

Marzec 2016

Rozpoczęcie współpracy z firmą ROSTI w celu uruchomienia produkcji konsumenckiej wersji urządzenia.

Styczeń 2016

Projekt HAMMET – wdrożenie produkcyjne systemu automatycznej interpretacji badań termograficznych wspólnie z Politechniką Warszawską.

Opracowanie prototypu aplikacji pozwalającej na inteligentną analizę historycznych badań termograficznych.

18 grudnia 2015

Rozpoczęcie współpracy z holenderską firmą Pezy w celu przygotowania konsumenckiej wersji urządzenia. 

Grudzień 2015

Zakończenie I etapu inwestycji i dostarczenie linii produkcyjnej matryc ciekłokrystalicznych do zakładu produkcyjnego w Szeligach.

Listopad 2015

Rebranding. Nowe logo staje się bardziej kobiece i nowoczesne, jednak wciąż nawiązuje do pierwowzoru – różowej wstążki, która jest symbolem profilaktyki raka piersi.

Publikacja Atlasu Termograficznego.

Udoskonalenie sposobu manualnej interpretacji badań termograficznych opierającego się o analizę porównawczą piersi kobiety.

Lipiec 2015

Projekt CLAPTON – wspólna z Politechniką Warszawską optymalizacja systemu automatycznej interpretacji badań termograficznych.

Czerwiec 2015

Debiut BRASTER S.A. na rynku głównym GPW.

Kwiecień 2015

Rozpoczęcie badania obserwacyjnego THERMAALG.

Marzec 2015

Podpisanie umowy z firmą Creotech na wykonanie głowic rejestrujących nowej generacji służących do badań klinicznych.

Luty 2015

Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą linii produkcyjnej detektorów ciekłokrystalicznych (CLCF) w fabryce w Szeligach.

Styczeń 2015

Projekt SANTANA – opracowanie prototypu systemu automatycznej interpretacji badań termograficznych wspólnie z Politechniką Warszawską.

Październik 2014

Opracowanie nowego sposobu manualnej interpretacji badań termograficznych opierającego się o analizę porównawczą piersi kobiety.
Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na wykonanie oraz finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu INNOMED.

Wrzesień 2014

Złożenie kolejnego zgłoszenia patentowego w UPRP.
Zakończenie badania obserwacyjnego THERMARAK.
Zakończenie projektu InnoTECH.
Rozpoczęcie współpracy z Politechniką Warszawską – projekt INTRO, studium wykonalności dla systemu automatycznej interpretacji badań termograficznych.

Czerwiec 2014

Emisja akcji serii E.

Luty 2014

Publikacja raportu z badania obserwacyjnego THERMACRAC.

Styczeń 2014

Objęcie ochroną patentową kluczowych technologii spółki przez urzędy patentowe w USA, Kanadzie, Chinach, Australii i EPO.

Grudzień 2013

Wprowadzenie akcji serii C na rynek NewConnect.

Listopad 2013

Zakończenie badania obserwacyjnego THERMACRAC w ośrodkach Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.

Październik 2013

Wydanie zgody przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego na przebudowę obiektu magazynowego na obiekt produkcyjny w celu uruchomienia produkcji matryc ciekłokrystalicznych.

Lipiec 2013

Zawiązanie konsorcjum naukowego z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Grudzień 2012

BRASTER S.A. otrzymuje prestiżowe wyróżnienia.

Złoty Laur Innowacyjności Naczelnej Organizacji Technicznej

Rynkowy Lider Innowacyjności Dziennika Gazety Prawnej

Wyróżnienie w Konkursie PARP Polski Produkt Przyszłości

Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego w ramach Programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH.

Wejście spółki BRASTER S.A. na rynek akcji NewConnect.

Październik 2012

Rozpoczęcie realizacji projektu badawczo-rozwojowego nad układami do kontroli jakości folii ciekłokrystalicznych. Projekt realizowano z Politechniką Wrocławską w ramach programu INNOTECH.

Maj 2012

Emisja akcji serii B – pozyskanie inwestorów instytucjonalnych i prywatnych.
Utworzenie nowoczesnego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego.

Grudzień 2011

Przekształcenie spółki w BRASTER S.A. i przygotowania do wejścia na New Connect.

Wrzesień 2011

Rejestracja urządzenia w europejskiej bazie wyrobów medycznych EUDAMED.

Lipiec 2011

Zawiązanie konsorcjum naukowo-badawczego z Politechniką Wrocławską.

Czerwiec 2011

Pozyskanie nowych inwestorów kapitałowych – w tym DM BOŚ S.A.

Wrzesień 2010

Dokonanie wpisu urządzenia jako wyrobu medycznego klasy I w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Styczeń 2010

Złożenie dwóch zgłoszeń patentowych w procedurze międzynarodowej PCT.

Czerwiec 2009

Podpisanie umowy z Wojskowym Instytutem Medycznym o współpracy naukowo-badawczej przy przeprowadzeniu badania klinicznego urządzenia medycznego BRASTER.

Maj 2009

Przeprowadzenie badań przemysłowych nad technologią ciekłokrystaliczną w Wojskowej Akademii Technicznej.

Grudzień 2008

Uzyskanie dotacji z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 1.4 oraz 4.1.

Październik 2008

Rozpoczęcie współpracy z Fundacją Centrum Innowacji FIRE.

Marzec 2008

Podpisanie aktu notarialnego powołującego do życia BRASTER Sp. z o.o.

Zespół
MARCIN HALICKI Prezes Zarządu
Manager z bogatym doświadczeniem i sukcesami w prowadzeniu nowoczesnych firm. W latach 2003–2008 był prezesem zarządu spółki Luxmed, największej prywatnej sieci centrów medycznych. Do Brastera dołączył w 2014 roku, ponieważ zauważył w firmie duży międzynarodowy potencjał. Chce doprowadzić do światowego sukcesu rewolucyjnej innowacji, jaką jest urządzenie Braster.

Ukończył handel zagraniczny na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie. Posiada także tytuł MBA uzyskany na Hofstra University w Nowym Jorku. Był jednym z założycieli i prezesem zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia przy Pracodawcach RP. W 2006 roku otrzymał prestiżowe wyróżnienie „Menedżer Roku 2006 w Ochronie Zdrowia – medycyna prywatna”.

Do Brastera wniósł nową energię i ambitne plany rozwojowe. Pod jego przywództwem spółka zyskała nową strategię zakładającą stworzenie urządzenia Braster służącego do samodzielnego badania piersi przez kobiety. Teraz dba o to, by firma zgodnie z planem realizowała obietnice złożone kobietom oraz inwestorom. Angażuje do spółki profesjonalistów, których sprawnie wkomponowuje w zespół.

Satysfakcję czerpie z możliwości budowy od podstaw nowoczesnej organizacji. Wie, że innowacje takie jak Braster to wytyczanie szlaków, którymi jeszcze nikt nie chodził. Pozwala swoim ludziom podejmować odważne decyzje. Dzięki temu zbudował zespół, który wyjątkowo szybko realizuje projekt.
DR INŻ. HENRYK JAREMEK Wiceprezes Zarządu Braster S.A.
Współzałożyciel Spółki i wiceprezes zarządu. Doktor nauk technicznych o specjalności materiałoznawstwo. Autor technologii hermetyzacji ciekłokrystalicznych mieszanin termooptycznych przeznaczonych do zastosowań medycznych. Technologię wykorzystującą metodę dyspergowania ciekłych kryształów, w materiałach błonotwórczych oraz technologię wytwarzania filmu ciekłokrystalicznego metodą CLCF, wdrożył na skalę przemysłową. W oparciu o powyższe rozwiązania produkowane są matryce ciekłokrystaliczne – serce urządzenia BRASTER.

Ukończył Wojskową Akademię Techniczną (WAT), Wydział Chemii i Fizyki Technicznej, w 1975 roku, jako magister inżynier. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej WAT, w 1989 roku. Promotorem jego pracy był prof. dr hab. inż. Józef Żmija.

Henryk Jaremek jest związany z BRASTER od początku istnienia Firmy. Jako autor technologii ciekłokrystalicznej i współautor pozostałych rozwiązań technicznych i linii technologicznych, w Spółce, odpowiada za prace badawczo rozwojowe, opracowanie dokumentacji technologiczno-technicznej i certyfikacyjnej oraz organizację i nadzór produkcji urządzenia BRASTER

Od początku swojej pracy z ciekłymi kryształami myślał o ich wykorzystaniu, w zastosowaniach medycznych. Ma jeszcze kilka pomysłów na ich wykorzystanie, w innych obszarach medycyny i techniki. O emeryturze nie myśli. Nowe wyzwania, które pojawiają się przed nim, jako szefem i współzałożycielem, są dla niego motorem napędowym. Przekazuje swoją wiedzę młodszym inżynierom ze swojego Zespołu i patronuje ich rozwojowi. Chce, aby wzrastali wraz z firmą. W zamian czerpie od nich wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach i poznaje nowe obszary techniki i technologii takie jak informatyka, optoelektornika czy możliwości wykorzystania sieci neuronowych, w diagnostyce medycznej.

Już teraz pracuje nad wykorzystaniem termotropowych ciekłych kryształów, w diagnostyce innych chorób, stanowiących wyzwania dla współczesnej medycyny.
Michał Biernat Kierownik działu rozwoju produktu
Inżynier ze specjalizacją z biomedyki. Współtwórca strategii firmy oraz najnowszej wersji rządzenia BRASTER. Przedstawiamy Michała, naszego utalentowanego Kierownika Działu Rozwoju Produktu.

W spółce pracuje od 2013 roku i od samego początku jest zaangażowany w istotne dla firmy projekty. Wśród nich znajdziemy to, co najważniejsze – rozwój systemów, które są odpowiedzialne za komputerowe przetwarzanie obrazów termograficznych i automatyczną interpretację wyników badań.

Energię i entuzjazm do pracy czerpie z możliwości szybkiego testowania swoich innowacyjnych idei i realizacji najlepszych z nich. Michał po prostu lubi patrzeć, jak jego pomysły stają się rzeczywistością. Ale dla niego praca nad urządzeniem BRASTER to znacznie więcej niż zwykły obowiązek. Dla Michała cały projekt jest ucieleśnieniem jego marzeń o tworzeniu technologii, która przejdzie do historii ludzkości, ratując zdrowie i życie milionów kobiet na całym świecie.
Marcin Trzyna Kierownik działu badań i rozwoju
Od czasów studiów i swojej pierwszej pracy Marcin chciał brać czynny udział w działaniach zmieniających nasze codzienne otoczenie na lepsze i sprawniejsze. W Brasterze jest odpowiedzialny za przygotowanie produkcji i kontroli jakości detektorów ciekłokrystalicznych – serca urządzenia BRASTER. Marcin lubi widzieć namacalne efekty swoich działań. Ma tytuł doktora nauk technicznych o specjalizacji termodynamika techniczna. Praca w Brasterze pozwala mu przekuwać wiedzę naukową w konkretne, nowatorskie rozwiązania. Dzięki niej może realizować swoją zawodową pasję wdrażania w życie innowacyjnych pomysłów.

W spółce pracuje od 2012 roku i od samego początku był zaangażowany w wiele ważnych dla spółki projektów.

Tworzył pierwsze prototypy urządzenia Braster, prowadził pierwsze badania kliniczne i współtworzył technologię przemysłowej produkcji foli ciekłokrystalicznej (CLCF). Jest współautorem algorytmów oceny badań termograficznych. Brał także czynny udział w pracach nad doskonaleniem systemu automatycznej interpretacji. Jest również współautorem raportów z badań klinicznych, a także powstałego na ich bazie Atlasu Termograficznego.
Agnieszka Byszek Dyrektor Medyczny
Farmaceuta, doktor nauk medycznych. Koordynator Polskiego Biura Współpracy z EORTC, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie zarządzania badaniami klinicznymi. W Brasterze pracuje, ponieważ chce tworzyć urządzenie, które pomoże kobietom żyć długo w zdrowiu, dbając o swoje piersi.

Jako Dyrektor Medyczny daje z siebie wszystko. Wykrzesując kosmiczne mocne, pracuje na najwyższych obrotach, chcąc jak najszybciej oddać w ręce kobiet urządzenie BRASTER. Agnieszka nadzoruje wszystkie aspekty medyczne projektu – od dopuszczenia do użytku, po jakość diagnostyczną. Do firmy wnosi nie tylko swoją bezcenną wiedzę i bogate doświadczenie we współpracy ze środowiskiem lekarskim. Agnieszka każdego dnia wprowadza do zespołu także swój nieoceniony czar i częstuje nas garściami pozytywnej energii.
Cezary Bełdyga Dyrektor działu telemedycznego
Żył w świecie korporacji. Zdobył bezcenne doświadczenie w firmach korporacyjnych, realizując wiele projektów informatycznych. Dziś jako Dyrektor Działu Telemedycznego jest częścią młodego, niezależnego zespołu, który ma przed sobą wspólny cel, świetnie się rozumie i zawsze może na siebie liczyć.

W firmie Braster Cezary znalazł unikalne możliwości wykorzystania swojej wiedzy i doświadczenia. Zbudował od podstaw dział telemedyczny i ciągle doskonali aplikację pomagającą w bezpiecznej oraz intuicyjnej komunikacji z klientkami. Tym bardziej cieszy go fakt, iż wyniki badań naukowych wskazują, że produkt, nad którym pracuje, jest przełomowym rozwiązaniem w diagnostyce raka piersi.

Dla Cezarego praca w Brasterze to jedyna w swoim rodzaju szansa na udział w unikalnym w skali świata przedsięwzięciu. Urządzenie BRASTER jest źródłem jego satysfakcji i dumy, a szansa na dłuższe i szczęśliwsze życie tysięcy kobiet stała się codzienną motywacją.
Aleksandra Pypkowska Kierownik działu badań klinicznych
Stawianie sobie wysoko poprzeczki to dla niej zastrzyk energii i motywacji, która napędza ją każdego dnia. Z wykształcenia jest inżynierem biomedycznym o specjalizacji z inżynierii klinicznej. Ale jej kompetencje obejmują wiele dziedzin. Dlaczego dołączyła do naszego zespołu? Jej odpowiedź była prosta. Postanowiła zmierzyć się z unikalnym w skali świata projektem, który ma szansę uratować życie milionów kobiet – BRASTER stał się jej wielkim wyzwaniem.

Dziś kieruje działem badań klinicznych. Współtworzy programy badawcze, dzięki którym doskonalone są algorytmy interpretujące badania wykonane urządzeniem BRASTER. Jest współautorem Atlasu Termograficznego. Jej celem jest wdrożenie wszystkich wniosków z badań klinicznych do końcowej wersji urządzenia, aby samodzielna kontrola piersi przez kobiety była zarówno komfortowa, jak i pozwalała bezbłędnie określić stan zdrowia.

Aleksandra z natury wyróżnia się empatią. Łatwość spojrzenia na świat oczami innych doskonale sprawdza się w jej codziennych obowiązkach. Zajmowanie się kobietami znajdującymi się na rożnych etapach diagnostyki raka piersi pozwala jej właściwie podchodzić do problemu. Zawsze pamięta, że każdy numer w badaniu to wyjątkowa kobieta, jej zdrowie, historia i emocje.

Skład rady naukowej BRASTER S.A.
PREZYDIUM
 • Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Wiceprzewodniczący Rady Naukowej: dr n. med. Agnieszka Byszek
 • Sekretarz Rady Naukowej: Aleksandra Pypkowska

SKŁAD RADY NAUKOWEJ BRASTER S.A.
1. prof. dr hab. n. med. Anna Jung

Wybitny specjalista w dziedzinie pediatrii, nefrologii, alergologii.

 • Kierownik Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w latach 1991-2014, następnie Konsultant Kliniki
 • Organizator Pracowni Termografii Klinicznej w WIM działającej od 1995 r.
 • Założyciel i Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termograficznej w Medycynie
 • Prezydent (2 kadencje) a obecnie V-ce Prezydent Europejskiego Towarzystwa Termologicznego
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ERA-EDTA) oraz Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej
 • Autor ponad 400 publikacji oraz opracowań monograficznych, krajowych i zagranicznych, z zakresu pediatrii, nefrologii, alergologii i termografii medycznej
 • Odznaczona za działalność naukową Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015)

Bieżąca działalność naukowa

 • Prezydent Europejskiego Towarzystwa Termologicznego
 • Prezydent Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termograficznej w Medycynie
 • Członek European Academy of Allergy and Clinical Immunology
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Dializ i Transplantacji (EDTA)
2. prof. dr hab. n. med. Andrzej Kułakowski

Chirurg onkolog, były dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie, a także prezydent Organizacji Europejskich Instytutów Onkologii.

Bieżąca działalność naukowa

 • Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Założyciel i prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

3. prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski

Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, a także chemioterapeuta oraz onkolog kliniczny.

Bieżąca działalność naukowa

 • Prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi
 • Prezydent Senologic International Society
 • Członek międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych, m.in.:
  • American Society of Clinical Oncology (ASCO)
  • European Society of Medical Oncology (ESMO)
  • Cancer International Research Group (CIRG)
  • Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO)
  • Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK)

4. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej pełniący funkcję kierownika Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Onkologicznej, a także konsultanta Wojewódzkiego ds. Chirurgii Onkologicznej.

Bieżąca działalność naukowa

 • Przewodniczący Warszawskiego Oddziału PTO
 • Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (PTChO)

5. prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski

Lekarz specjalista w dziedzinie radiologii sprawujący funkcję Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Bieżąca działalność naukowa

 • Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR)
 • Działacz European Society of Radiology (ESR)
 • Działacz European Society of Gastrointestinal Radiology (ESGAR)

6. prof. dr hab. inż. Józef Żmija

Pracownik Instytutu Optoelektroniki WAT. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej. Józef Żmija jest również honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego.


Bieżąca działalność naukowa

 • Przewodniczący komitetów naukowych konferencji:

          - International Liquid Crystal Conference
          - International Solid State Crystals
          - Fizyka Związków Półprzewodnikowych

 • Członek Komitetu Krystalografii PAN
 • Działacz International Union of Crystallography
 • Od 1995 roku uczestnik Rady Programowej Journal of Technical Physics

7. dr hab. n. med. Dariusz Śladowski

Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Działalność naukowa:

 • Autor ponad 70 prac naukowych cytowanych ponad 900 razy
 • Były członek Komitetu Naukowego ECVAM JRC Komisji Europejskiej
 • Współzałożyciel Europejskiego Towarzystwa Toksykologii in Vitro (ESTIV)
 • Współzałożyciel Europejskiego Stowarzyszenie Banków Tkanek (EATB)
 • Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenie Banków Tkanek i Komórek (PSBTiK)
 • Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 • Ekspert Europejskiej Agencji Leków ds. Terapii Zaawansowanych
 • Ekspert NCBiR ds. Patent plus
8. dr n. med. Janusz Żuber

Specjalista chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych – WIM – Pracownia Termowizyjna Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej.

 • Współorganizator Pracowni Termografii Klinicznej w WIM
 • V-ce Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termograficznej w Medycynie
 • Członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Termologicznego
 • Autor i współautor monografii krajowych i zagranicznych oraz licznych publikacji z zakresu termografii kontaktowej i ciekłokrystalicznej w zastosowaniach medycznych.