Know-how spółki Braster

opiera się na wynalezionym przez zespół naukowy BRASTER
unikatowym sposobie zastosowania ciekłych kryształów
we wczesnej diagnostyce raka piersi

UNIKALNA TECHNOLOGIA


BRASTER S.A. dysponuje innowacyjną, autorską technologią wytwarzania mieszanin związków ciekłokrystalicznych, a także specjalistycznej ciekłokrystalicznej emulsji w oparciu o technologię ciągłego filmu ciekłokrystalicznego (CLCF - Continuous Liquid Crystal Film). Każde z tych rozwiązań jest zabezpieczone międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi.

CIEKŁE KRYSZTAŁY

Ciekłe kryształy to związki chemiczne łączące w sobie cechy cieczy oraz właściwości krystalicznych ciał stałych.

Mają one szerokie zastosowanie przy produkcji wyświetlaczy, ekranów LCD, wskaźników cyfrowych czy detektorów temperatury.

Prace badawcze prowadzone przez zespół naukowców BRASTER S.A. nad ciekłymi kryształami pozwoliły na wykorzystanie ich do rejestrowania oraz obrazowania zmian termicznych zachodzących w ciele człowieka spowodowanych m.in. przez tworzenie nowotworów złośliwych.

Rozwiązanie to nazywane jest ciekłokrystaliczną termografią kontaktową.

TERMOGRAFIA KONTAKTOWA


Metoda pozwalająca na czynnościowe obrazownie funkcji narządu. Podstawą termografii kontaktowej jest tzw. efekt dermotermiczny, który polega na obrazowaniu wewnętrznych procesów termicznych rejestrowanych na powierzchni skóry.

Komórki nowotworowe charakteryzują się nasilonym meta- bolizmem i wytwarzaniem gęstej sieci naczyń włoswatych. W ten sposób powstają ogniska podwyższonej tempera- tury, które można zarejestrować na powierzchni skóry jako marker termiczny zmiany nowotworowej. Urządzenie BRASTER potrafi zobrazować je na wczesnym etapie występowania jako barwne obszary.

Ochrona patentowa


Opracowane przez zespół naukowy BRASTER S.A.
technologie są zabezpieczane międzynarodowymi
zgłoszeniami patentowymi – m.in. na terytorium
wybranych krajów Unii Europejskiej, Rosji, Indii, Chin
i innych państw azjatyckich, a także Brazylii, Australii,
USA i Kanady.

Patenty gwarantują
ochronę konkurencyjną
Spółki przez najbliższe
20 lat.

03

innowacja
chroniona
patentem

Urządzenie do obrazowania, rejestracji i zapisywania obrazu termograficznego trzech ciekłokrystalicznych matryc wykorzystywanych przez urządzenie i jego aplikację do detekcji termicznej

01

innowacja chroniona
patentem

Mieszanina związków ciekłokrystalicznych, układ trzech mieszanin ciekłokrystalicznych oraz ich zastosowanie 

02

innowacja
chroniona
patentem

Ciekłokrystaliczna emulsja typu olejowo-wodnego i sposób wytwarzania ciekłokrystalicznej emulsji