Poniżej znajdują się lokalizacje wszystkich aptek,
w których można kupić Brastera.

Lista aptek