Zielone światło dla akcji BRASTERA

Zielone światło dla akcji BRASTERA

Sąd Rejonowy w dniu 9 czerwca zarejestrował podwyższenie kapitału spółki BRASTER S.A. co oznacza, że jej akcje dotychczas notowane na NewConnect oraz akcje z nowej emisji mogą jeszcze w tym miesiącu zadebiutować na rynku głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Z oferty publicznej BRASTER pozyskał 39 mln zł brutto – środki te pozwolą w pełni zrealizować strategię, której celem jest wprowadzenie urządzenia TESTER do bezpośredniej sprzedaży do kobiet w drugiej połowie 2016 r.


Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 561 465,30 zł i dzieli się na 5 614 653 akcji serii A, B,C, D, E i F, które zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Planowana zmiana rynku notowań powinna nastąpić jeszcze w tym miesiącu.

BRASTER S.A. z sukcesem sprzedał wszystkie 2,6 mln nowych akcji serii F, pozyskując od Inwestorów 39 mln zł brutto (wliczając koszty emisji). Pozyskane środki zostaną przeznaczone na budowę linii technologicznej, opracowanie finalnej, komercyjnej wersji urządzenia przeznaczonego dla kobiet, stworzenie systemu automatycznej interpretacji badań termograficznych otrzymywanych z urządzenia TESTER, a także dokończenie prac związanych z wdrożeniem produktu na rynek.

W listopadzie ub.r. Spółka zaprezentowała nową strategię na lata 2015-2021, zgodnie z którą urządzenie TESTER będzie adresowane bezpośrednio do kobiet, a jego wprowadzenie na rynek polski nastąpi w drugiej połowie 2016 r.

W roku 2017 planowane jest rozpoczęcie dystrybucji w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Rok później urządzenie wejdzie do sprzedaży m.in. w kolejnych państwach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych.

wróć do aktualności
Media o nas

Braster – polskie urządzenie do samobadania piersi gotowe na rynkowy debiut
19/102016 Braster – polskie urządzenie do samobadania piersi gotowe na rynkowy debiut
przejdź do artykułu
Braster – urządzenie do domowego badania piersi już wkrótce dostępne na rynku
16/102016 Braster – urządzenie do domowego badania piersi już wkrótce dostępne na rynku
przejdź do artykułu
Urządzenie do samobadania piersi trafi do aptek.
02/102016 Urządzenie do samobadania piersi trafi do aptek. "To pierwszy taki aparat na świecie"
przejdź do artykułu
Materiały do pobrania

Logotyp spółki
Logotyp spółki
.zip
0.3 MB

pobierz
.rar
Materiały prasowe z konferencji wprowadzającej Braster do sprzedaży
.rar
26.8 MB

pobierz