PREZES ZARZĄDU BRASTER S.A. KUPUJE AKCJE SPÓŁKI

Prezes zarządu BRASTER S.A. Marcin Halicki poinformował, że w dniach 29 i 31 października 2014 roku nabył łącznie 58 072 akcje spółki, za kwotę 420 tys. zł. W wyniku transakcji Marcin Halicki posiada akcje stanowiące 1,93% kapitału zakładowego BRASTER S.A. W ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect w dniu 29 października br. prezes zarządu BRASTER nabył 10 072 akcje spółki, a w ramach transakcji pakietowej przeprowadzonej 31 października 2014r. nabył kolejne 48 000 akcji. Jednocześnie prezes Halicki poinformował, że nie wyklucza dalszego zwiększania swojego zaangażowania finansowego w akcje Spółki.


To naturalne, że prezes czy członkowie zarządu nabywają akcje spółki, którą zarządzają. W ten sposób wysyłam jasny sygnał rynkowi – wierzę w tę spółkę i wierzę w jej dalszy dynamiczny rozwój. Według mnie BRASTER jest obecnie niedoszacowany lecz przewiduję, że ulegnie to zmianie. Obecnie, wraz z zaangażowanym zespołem, intensywnie pracujemy nad zmianą strategii BRASTER, którą do końca tego roku chciałbym przedstawić Radzie Nadzorczej oraz rynkowi – komentuje Marcin Halicki, prezes zarządu BRASTER S.A.

Marcin Halicki nabył 48 000 akcji BRASTER S.A. od pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu dr Henryka Jaremka, który z przyczyn osobistych, jednorazowo sprzedał akcje w transakcji pakietowej. W wyniku w/w operacji dr Jaremek z małżonką posiadają łącznie 151 720 akcji spółki, stanowiących 5,05% kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z deklaracją dr Henryk Jaremek nie przewiduje dalszego zmniejszania stanu posiadania.

Transakcja sprzedaży przeze mnie pakietu akcji, ma związek wyłącznie z moją sytuacją osobistą. Wierzę w przyszłość spółki i dlatego nie planuję kolejnych podobnych transakcji. Z punktu widzenia inwestorów transakcja, w której akcje kupuje ode mnie prezes zarządu jest uwiarygodnieniem potencjału spółki – komentuje Henryk Jaremek.

Dodatkowo, Konrad Kowalczuk, pełniący funkcję prokurenta i dyrektora finansowego spółki, poinformował, iż w dniu 31 października 2014 roku w ramach sesji zwykłej nabył 899 akcji spółki i łącznie posiada 1 269 akcji, co stanowi 0,04% kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z deklaracją Konrad Kowalczuk nie wyklucza zwiększania dalszego zaangażowania w spółkę.

wróć do aktualności
Media o nas

Braster – polskie urządzenie do samobadania piersi gotowe na rynkowy debiut
19/102016 Braster – polskie urządzenie do samobadania piersi gotowe na rynkowy debiut
przejdź do artykułu
Braster – urządzenie do domowego badania piersi już wkrótce dostępne na rynku
16/102016 Braster – urządzenie do domowego badania piersi już wkrótce dostępne na rynku
przejdź do artykułu
Urządzenie do samobadania piersi trafi do aptek.
02/102016 Urządzenie do samobadania piersi trafi do aptek. "To pierwszy taki aparat na świecie"
przejdź do artykułu
Materiały do pobrania

Logotyp spółki
Logotyp spółki
.zip
0.3 MB

pobierz
.rar
Materiały prasowe z konferencji wprowadzającej Braster do sprzedaży
.rar
26.8 MB

pobierz