BRASTER planuje pozyskać 38,4 mln zł z Oferty Publicznej Akcji

BRASTER planuje pozyskać 38,4 mln zł z Oferty Publicznej Akcji

BRASTER SA, właściciel rewolucyjnej technologii służącej do diagnostyki raka piersi rozpoczyna Ofertę Publiczną Akcji. Spółka może pozyskać do 38,4 mln zł netto (40 mln zł brutto z uwzględnieniem kosztów emisji) na inwestycje. Cena maksymalna akcji w ofercie została ustalona na poziomie 19 zł. Od środy 6 maja Inwestorzy Indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje Spółki.

Oferta Publiczna obejmie sprzedaż do 2,6 mln nowych akcji serii F, a cena maksymalna ustalona za akcje wynosi 19 zł. Spółka może zaoferować mniejszą liczbę walorów niż maksymalna wartość wskazana w Prospekcie Emisyjnym.
Oferta będzie skierowana do Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych. BRASTER planuje pozyskać z emisji akcji ok. 40 mln zł brutto.

Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego Pekao, Domu Maklerskiego mBanku, Biura Maklerskiego Alior Banku oraz Domu Maklerskiego BOŚ, w dniach 6 maja 2015 r. do 13 maja 2015 r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Instytucjonalnych odbędzie się w dniach od 15 maja 2015 r. do 19 maja 2015 r.

– Liczymy na to, że nasza oferta publiczna spotka się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Dysponujemy unikalną w skali światowej technologią wykorzystywaną w urządzeniu, które ma szanse odnieść sukces na rynku usług medycznych – mówi Prezes Zarządu BRASTER S.A. Marcin Halicki

Cele emisyjne

Wpływy z emisji nowych akcji BRASTER S.A. zamierza przeznaczyć przede wszystkim na:

1. Inwestycje w produkcję (13 mln zł), która obejmuje:

 • budowę linii technologicznej do masowej produkcji ciekłokrystalicznych folii termograficznych
 • infrastrukturę towarzyszącą zapewniająca sprawne i bezpieczne funkcjonowanie zakładu (wykonanie prac budowlano-montażowych, instalacje klimatyzacyjno-wentylacyjne, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, oprogramowanie do sterownia elementami linii technologicznej),
 • generalne wykonawstwo zakładu do produkcji i montażu matryc ciekłokrystalicznych,
 • rozruchy linii technologicznej, jej szczegółowe testy, walidacja i odbiory, produkcja partii próbnej oraz kompletacja i szkolenia załogi produkcyjnej

2. Proces produkcyjny (7,1 mln zł):

 • koszty związane z produkcją Testerów przeznaczonych do sprzedaży, w tym: produkcja folii ciekłokrystalicznych w zakładzie w Szeligach oraz zamówienie niezbędnych elementów na urządzenia rejestrujące, opakowania, instrukcje obsługi, etc.
 • produkcja wszystkich elementów Testera z wyłączeniem folii zlecana będzie specjalistycznym firmom zewnętrznym, specjalizującym się w outsourcingu produkcji sprzętu elektronicznego

Marketing, sprzedaż, reklamę (7,2 mln zł):

 • badania marketingowe mające na celu jak najlepsze zaprezentowanie produktu i dotarcie z nim do jak największej liczby kobiet,
 • poszukiwanie partnerów handlowych zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju,
 • przeprowadzenie kampanii promocyjno-reklamowej

3. Badania i rozwój (3,2 mln zł):

 • rozwój własnego laboratorium badawczo-rozwojowego,
 • realizacja projektów badawczych

4. System telemedyczny (2,9 mln zł):

 • opracowanie i stworzenie systemu integrującego różne platformy technologiczne (Windows, iOS, Android, Mac),
 • urządzenia (komputery, tablety, smartfony),
 • zakup niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej wraz z oprogramowaniem,
 • hosting serwerów i zatrudnienie odpowiedniego personelu.

Pozostała kwota zostanie zainwestowana w rozwój produktu, badania kliniczne oraz koszty związane z patentami i innymi wydatkami obejmującymi funkcjonowanie Spółki.

Harmonogram oferty publicznej

6-13 maja – Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych
6-14 maja – Budowa Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
14 maja – Ustalenie ostatecznej liczby oraz ceny sprzedaży Akcji Oferowanych poszczególnym inwestorom
15-19 maja – Zapisy w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych
20 maja – Przydział Akcji oraz zamknięcie Oferty

Obecnie największymi Akcjonariuszami Spółki są: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (DM BOŚ), Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Ipopema TFI), dr Tadeusz Wesołowski oraz jej założyciele. Do niezbywania swoich akcji przez rok czasu od momentu ustalenia ostatecznej ceny akcji solidarnie zobligowali się dwaj najwięksi inwestorzy instytucjonalni (DM BOŚ, Ipopema TFI) oraz Zarząd Spółki.

wróć do aktualności
Media o nas

Braster – polskie urządzenie do samobadania piersi gotowe na rynkowy debiut
19/102016 Braster – polskie urządzenie do samobadania piersi gotowe na rynkowy debiut
przejdź do artykułu
Braster – urządzenie do domowego badania piersi już wkrótce dostępne na rynku
16/102016 Braster – urządzenie do domowego badania piersi już wkrótce dostępne na rynku
przejdź do artykułu
Urządzenie do samobadania piersi trafi do aptek.
02/102016 Urządzenie do samobadania piersi trafi do aptek. "To pierwszy taki aparat na świecie"
przejdź do artykułu
Materiały do pobrania

Logotyp spółki
Logotyp spółki
.zip
0.3 MB

pobierz
.rar
Materiały prasowe z konferencji wprowadzającej Braster do sprzedaży
.rar
26.8 MB

pobierz