Zwiększenie dofinansowania PARP dla BRASTER S.A. przeznaczonego na budowę linii technologicznej

Polska Agencja Rozwoju Przemysłu (PARP) przyznała Spółce BRASTER dofinansowanie w wysokości ponad 4,094 mln PLN przeznaczone na uruchomienie prac związanych z budową linii technologicznej do produkcji urządzenia TESTER. Dzięki temu Spółka będzie gotowa do komercjalizacji urządzenia TESTER – zgodnie ze strategicznymi zamierzeniami – już w II połowie 2016 roku. Wcześniej – na jesieni br. – Spółka planuje emisję akcji w celu zagwarantowania między innymi środków na ww. cel oraz przeniesienie notowań na główny parkiet GPW.

Pozytywne rozpatrzenie przez PARP złożonego przez nas wniosku oznacza przede wszystkim, że zgodnie z planem realizujemy postanowienia strategii przyjętej i ogłoszonej w czerwcu, a uruchomienie budowy fabryki – mam tu szczególnie na myśli budowę linii technologicznej do produkcji unikatowych matryc z folią ciekłokrystaliczną w oparciu o naszą autorską i opatentowaną w wielu krajach na świecie technologię – będzie możliwe, jak tylko pozyskamy brakujące środki w ramach jesiennej publicznej emisji akcji. Według naszych. założeń już w II połowie 2016 roku stworzymy przemysłową zdolność produkcyjną. – komentuje Krzysztof Pawelczyk, prezes zarządu BRASTER S.A.

Całkowita wartość inwestycji w budowę linii technologicznej do wytwarzania matryc ciekłokrystalicznych wyniesie ponad 11,82 mln i zostanie zakończona do 30 czerwca 2016 roku.

Pierwotny wniosek – zaakceptowany przez PARP – o dofinansowanie działania 4.1. w Projekcie 1.4-4.1 miał wysokość 1,313 mln PLN. Wraz z rozwojem urządzenia TESTER, pojawiły się nowe obszary wymagające sfinansowania, dlatego wystąpiliśmy do PARP z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania w ramach działania 4.1, uzyskując potwierdzoną aneksem dodatkową kwotę 2,781 mln PLN, co daje łącznie 4,094 mln PLN, na realizację wdrożenia. (raport bieżący nr 57/2014).– mówi Konrad Kowalczuk członek zarządu, dyrektor finansowy BRASTER S.A.

Wnioskowane obecnie – i zaakceptowane przez PARP – zwiększenie dofinansowania w ramach działania 1.4-4.1 uwzględnia ostateczny kształt opracowanych i zweryfikowanych pod względem wydajnościowym i jakościowym kluczowych elementów infrastruktury technologicznej. Ponadto, projekt zawiera – opracowane wspólnie z zewnętrznymi dostawcami – rozwiązania technologiczne, zgodne z przyjętą strategią rozwoju. Zakładają one koncentrację Spółki na produkcji kluczowych elementów urządzenia TESTER – jakimi są folie ciekłokrystaliczne – oraz wytwarzaniu przez zewnętrznych dostawców pozostałych elementów urządzenia. Takie podejście do projektu umożliwi Spółce najlepiej pojętą optymalizację procesu produkcyjnego. Oznacza to, że w najbliższym czasie – ze względów proceduralnych – zamierzamy odstąpić od umowy w ramach działania 4.6 – które zakładało realizację ww. inwestycji w pierwotnym, rozbudowanym kształcie (raport bieżący nr 22/2013 ) – i skupimy się na pełnym wykorzystaniu środków uzyskanych w ramach 1.4-4.1. – dodaje Henryk Jaremek, wiceprezes zarządu, dyrektor operacyjny BRASTER S.A.

Notowana obecnie na NewConnect BRASTER S.A. planuje przeniesienie notowań na główny parkiet GPW oraz emisję akcji, z której środki zostaną przeznaczone na realizację niezbędnych prac przygotowujących TESTER do komercjalizacji w II połowie 2016 roku.

Z punktu widzenia finansowego, w związku z pełnym dostosowaniem zakresu rzeczowego projektu 1.4-4.1 do potrzeb Spółki, będzie on – mimo nieznacznie zmniejszonego dofinansowania niż łącznie działania 1.4-4.1 i 4.6 – znacznie bardziej efektywny kosztowo. Wynika to z faktu, że łączne potrzeby gotówkowe Spółki przy realizacji zatwierdzonego przez PARP aneksu będą niższe. Co najważniejsze dla naszych inwestorów – środki pozyskane z dotacji PARP pozwolą na zmniejszenie kwoty, którą Spółka planuje pozyskać w drodze jesiennej emisji akcji, a także na adekwatne zmniejszenie liczby emitowanych akcji – dodaje prezes Pawelczyk.

wróć do aktualności
Media o nas

Braster – polskie urządzenie do samobadania piersi gotowe na rynkowy debiut
19/102016 Braster – polskie urządzenie do samobadania piersi gotowe na rynkowy debiut
przejdź do artykułu
Braster – urządzenie do domowego badania piersi już wkrótce dostępne na rynku
16/102016 Braster – urządzenie do domowego badania piersi już wkrótce dostępne na rynku
przejdź do artykułu
Urządzenie do samobadania piersi trafi do aptek.
02/102016 Urządzenie do samobadania piersi trafi do aptek. "To pierwszy taki aparat na świecie"
przejdź do artykułu
Materiały do pobrania

Logotyp spółki
Logotyp spółki
.zip
0.3 MB

pobierz
.rar
Materiały prasowe z konferencji wprowadzającej Braster do sprzedaży
.rar
26.8 MB

pobierz