Z myślą o zdrowiu kobiet

Nieustannie korzystamy z doświadczenia najlepszych polskich ośrodków naukowych
i prowadzimy badania rozwijające możliwości urządzenia BRASTER.

Współpraca naukowa

Realizując projekt urządzenia BRASTER, Spółka od kilku lat współpracuje z najlepszymi polskimi ośrodkami naukowymi.  Korzystamy z ich bogatej wiedzy i doświadczenia w dziedzinach związanych m.in. z technologiami ciekłokrystalicznymi, optoelektroniką, a także w zakresie zaawansowanych systemów przetwarzania obrazów i sztucznej inteligencji. Spółka Braster współpracuje również z akademickimi ośrodkami klinicznymi, z którymi wspólnie prowadzi badania kliniczne i eksperymenty medyczne.

Partnerskie
Ośrodki Naukowe

  • Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Nowych Technologii i Chemii
  • Politechnika Wrocławska - Laboratorium OptoMechatroniki i Technologii Laserowych
  • Politechnika Warszawska - Instytut Systemów Elektronicznych
  • Politechnika Warszawska - Zakład Projektowania Systemów Cad/Cam i Komputerowego Wspomagania Medycyny
  • Politechnika Warszawska - Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
  • Wojskowy Instytut Medyczny
  • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
BADANIA KLINICZNE

Skuteczność urządzenia BRASTER została potwierdzona klinicznie.

Głównym celem badania było porównanie skuteczności urządzenia w diagnostyce i różnicowaniu patologii piersi u kobiet ze standardowymi metodami diagnostycznymi. Badanie obserwacyjne zostało przeprowadzone w 2015/2016 roku. Celem drugorzędowym badania była walidacja systemy automatycznej interpretacji obrazów termograficznych Braster AI

WYNIK BADANIA KLINICZNEGO
274 pacjentek
zrekrutowanych do
badania klinicznego
81% czułość metody w grupie
kobiet poniżej 50 roku życia
87% swoistość metody w grupie
kobiet poniżej 50 roku życia
Kluczowe wnioski płynące z Badania Klinicznego THERMACRAC
Uzyskane wyniki potwierdzają skuteczności i przydatności urządzenia BRASTER we wczesnym wykrywaniu raka piersi.
W grupie kobiet powyżej 50 roku życia czułość metody wynosi 77,8%, a swoistość 62,5%
Dzięki różnym właściwościom detekcyjnym stwierdzono wzajemne uzupełnianie się trzech metod – termografii kontaktowej, mammografii, ultrasonografii.
BRASTER można uznać za urządzenie przydatne we wczesnym wykrywaniu raka piersi, jako metodę wspomagającą standardowe procedury diagnostyczne (USG, MMG).