+48 22 295 03 50

Aktualności

Zarząd BRASTER S.A. informuje, iż w dniu 13.02.2014 zostały opublikowane wyniki badania klinicznego „THERMACRAC”. Wyniki powyższego badania potwierdzają...
Zarząd Spółki BRASTER informuje, iż w dniu 14 lutego 2014, opublikował Raport za IV kwartał 2013 roku.
Październik, to światowy miesiąc walki z rakiem piersi, który w dalszym ciągu jest najczęstszym nowotworem dosięgającym kobiety. Dlatego zachęcamy...

Ciekłe kryształy

Mobilny Tester BRASTER jest pierwszym na świecie zestawem pasywnych ciekłokrystalicznych ekranów termowizyjnych, dedykowany do nieinwazyjnej diagnostyki piersi. Urządzenie może być wykorzystywane zarówno przez lekarzy pierwszego kontaktu jak też przez same kobiety, umożliwiając im samodzielne wykonanie badania, w okresie pomiędzy dwoma kolejnymi badaniami mammograficznymi.  
  • Ciekle kryształy – co to takiego ?

Nazwą – ciekłe kryształy – określane są związki chemiczne stanowiące odrębny stan materii, którego specyficzną cechą jest dwoistość właściwości fizycznych, charakterystyczna zarówno dla cieczy (zdolność do płynięcia) jak też krystalicznych ciał stałych (daleko zasięgowe uporządkowanie struktury). Ten pośredni stan materii jest również zwany, mezofazą, fazą ciekłokrystaliczną lub mezomorficzną. Ze względu na sposób powstawania mezofazy, odróżnia się ciekłe kryształy termotropowe (powstające, w procesie ogrzewania) i litropowe (powstające w procesie rozpuszczania).
W urządzeniach technicznych zastosowanie znajdują głównie ciekłe kryształy termoropowe. Ponieważ termotropowe ciekłe kryształy są cieczami anizotropowymi, których właściwościami można sterować, związki te znajdują szerokie zastosowanie, w przemyśle elektrooptycznym i termooptycznym. Właściwości termooptycznych ciekłych kryształów wykorzystywane są przy produkcji Testera BRASTER będącego markerem zmian czynnościowych, w diagnostyce gruczołu piersiowego kobiet.
 
Tworzenie stron Warszawa